Marta Lewandowska - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi, Szkoły Trenerów Umięjętności Psychospołecznych, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Na co dzień współpracuje m.in z Wyższą Szkołą Psychologiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszeniem OPTA oraz Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie głównie jako trenerka oraz koordynatorka projektów.

Lidia Garczyńska - Szymkowiak - absolwentka Uniwersytetu im. A.Mickiewicza  oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Posiada m.in. Certyfikat "Specjalisty na rynku pracy" oraz "Eksperta ekonomii społecznej i trzeciego sektora". Na co dzień  pracuje w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz współpracuje jako doradca, trener, specjallista ds. oceny wniosków z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Izbą Rzemieślniczą w Poznaniu, Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu.

 

Przemysław Piechocki - absolwent Wyższej Szkoły Kominikacji i Zarzadzania w Poznaniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie zarządzanaia gospodarką społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. Na co dzień pracuje w Stowarzyszeniu Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych m.in jako koordynator projektów "Wielkopolski Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej" oraz "Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej". Trener, organizator wizyt studyjnych  promujacych spółdzielczość socjalną. Uczestniczył w pracach nad ustawą o spółdzielniach socjalnych. Obecnie członek grupy roboczej ds. analizy i tworzenia ram finansowych dla funkcjonowania ekonomii społecznej działającej w ramach Zespołu ds. rozwiązań systemowych w zakresie ekonomii społecznej powołanego przez Prezesa Rady Ministrów.

Grzegorz Wojtanowski - absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 roku pracuje przy projektach związanych z ekonomią społeczną, spółdzielczością socjalną oraz budowaniem partnerstw lokalnych. Na co dzień współpracuje z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie. Trener, konsultant, koordynator projektów systemowych na terenie woj. wielkopolskiego.

 

Ilona Opaszowska

Zdzisława Garbat

designed by ouit.pl