16-17 kwietnia, Złoty Potok - "ABC Ekonomii Społecznej"

======================================================================

14-15 kwietnia, Złoty Potok - "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej"=========================================================================

30 marca - wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie

 

========================================================================

23 luty - wizyta studyjna w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łazach

Fotorelacja p. Marcina Jędryki - uczestnika wizyty

 

=========================================================================

18 luty - wizyta studyjna w Fundacji "Być razem" w Cieszynie

=====================================================================

8-9 luty, Złoty Potok - "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej"

Fotorelacja p. Marcina Jędryki - uczestnika szkolenia

 

======================================================================

5-6 luty, Szczyrk - "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej"

 

================================================================

3-4 luty, Szczyrk - "ABC Ekonomii Społecznej"

 

=====================================================================

20-21 stycznia, Złoty Potok - "ABC Ekonomii Społecznej"

 

=======================================================================

22 grudnia - wizyta studyjna w Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie

 

==========================================================================

17 grudnia - wizyta studyjna w Fundacji "Być razem" Cieszynie

 

=====================================================================

2-3 grudnia, Szczyrk - "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej"

Tym razem swoją wiedzę nt. partnerstw lokalnych uzupełniali przedstawiciele organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej i spółdzielni socjalnych. Wieczorem wszyscy integrowali się przy uroczystej kolacji i karaoke.

=============================================================

19-20 listopada, Złoty Potok - "ABC Ekonomii Społecznej"

To pierwsza grupa składająca się głównie z przedstawicieli, a właściwie  przedstawicielek OPS i PUP z regionu częstochowskiego. Dodatkowo dołaczyły do niej przedstawicielki z WTZ i CIS.

=============================================================

12-13 listopad, Szczyrk - "Partnerstwa w Ekonomii Społecznej"

Ponad 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczyło w warsztatach dot. budowania partnerstw lokalnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=============================================================

6-7 listopad, Złoty Potok -  "ABC Ekonomii Społecznej"

Warsztaty odbyły się w Hotelu Kmicic w Złotym Potoku k/Częstochowy. Uczestniczyli w nich przedstawiciele organizacji zajmujących się integracją społeczną oraz przeddstawiciele spółdzielni socjalnych.

=============================================================

7-8 październik, Szczyrk - "ABC Ekonomii Społecznej"

Szkolenie odbyło się w Hotelu Alpin w Szczyrku. Uczestniczyło w nim 18 osób z organizacji zajmujących się integracją społeczną, głównie osób w wieku 50+.

designed by ouit.pl