W tym dziale zostaną zamieszczone publikacje, jakie powstaną w ramach realizacji projektu „Strategii rozwoju ekonomii społecznej na Śląsku” oraz „Pakiet edukacyjny – ekonomia społeczna” (tytuły robocze) zawierający przykłady tzw. dobrych praktyk ekonomii społecznej z terenu woj. śląskiego.

Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej (m.in. spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej) do przesyłania informacji o prowadzonej działalności celem zamieszczenia ich w „Pakiecie edukacyjnym”

Zwracamy się z prośbą do przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy i integracji społecznej o przesyłanie swoich przemyśleń, uwag, sugestii dot. ekonomii społecznej na terenie Śląska. Informacje te chętnie wykorzystamy przy tworzeniu diagnozy będącej elementem „Strategii rozwoju ES”

===========================================================================

"Dobre praktyki" działalności podmiotów ekonomii społecznej

W ramach publikacji przygotowywanych w projekcie chcielibyśmy przedstawić działalność wybranych podmiotów ekonomii społecznej/organizacji pozarządowych z terenu woj. śląskiego.

FORMULARZ - prezentacja działalności

Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza  informacyjnego i odeslania go na adres e-mail: sisg@interia.pl.

===================================================================

Polityka rozwoju ES w woj. śląskim

designed by ouit.pl